ACS Lucia Luncheon - December 12th, 2008, event logo header  

with

Kungliga Musikhögskolan

Kungliga Musikhögskolan logo

Friday, December 12, 2008

11:00 a.m. to 2:00 p.m. 

Grand Hotel Stockholm, Hall of Mirrors